Hondenchip verplicht in 2012

De ministerraad is namelijk akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Bleker van het ministerie van Landbouw. Bleker drong al langer aan op een verplichte invoering van de hondenchip. Het doel hiervan is om misstanden tegen te gaan in de handel en het fokken van honden.

Middels een chip kan men snel en makkelijk de herkomst van de hond achterhalen. Bij het weglopen van een hond kan bijvoorbeeld snel de baas van de hond snel getraceerd worden. Daarnaast voorkomt het dat fokkers honden illegaal blijven door fokken.

De hondenchip dient binnen 7 weken na de geboorte te zijn aangebracht. De kosten hiervan liggen tussen de 25 en 50 euro. Dit wordt overigens vergoed door elke hondenverzekering.

Een leuke detail hierbij is dat hondenverzekeringen al jaren een hondenchip verplichten bij het afsluiten van een hondenverzekering.

Verplicht chippen van honden

Het verplicht stellen van de Identificatie en Registratie (I&R) bij honden zal beginnen bij puppy’s die geboren zijn na de ingangsdatum van de algemene maatregel van bestuur I&R honden. Men verwacht dat deze maatregel in het voorjaar van 2012 van start gaat. Het is nog afhankelijk van de goedkeuring door de Eerste Kamer, de ministerraad en de Tweede Kamer hebben al ingestemd met de Nota Dierenwelzijn.

Waarom verplicht chippen?

Het chippen van honden moeten zaken als vermissing, mishandeling, verwaarlozing en malafide handel in honden tegengaan.
Een eis van het ministerie van EL&I is dat deze verplichting zo min mogelijk administratieve lasten en kosten voor de eigenaren van honden met zich meebrengt.

Wordt het chippen vergoed door een hondenverzekering?

Bij een hondenverzekering is het plaatsen van een identificatiechip verplicht. Het is ook niet zo dat uw hond gechipt moet zijn op het moment dat u een hondenverzekering afsluit. De verzekeraar zal u doorsturen naar uw dierenarts waar de chip vervolgens wordt aangebracht bij uw hond. De kosten hiervan worden vergoedt en u hoeft hiervoor geen aanvullende dierenverzekering voor af te sluiten.

Het hele artikel op rijksoverheid.nl kunt u hier lezen!