De geschiedenis van de huisdierenverzekering

De huisdierenverzekering bestaat al ruim een eeuw. De oprichter van de Länsförsäkrings Alliance, Claes Virgin, schreef de eerste verzekeringspolis voor dieren. Destijds hadden deze polissen betrekking op paarden en vee. Deze dieren waren toen van levensbelang voor velen; ze voorzagen in het levensonderhoud van de eigenaren, werden gebruikt als vervoermiddel etc. Anders dan nu werd uitsluitend uitgekeerd bij overlijden, zodat er een nieuw dier kon worden aangeschaft.

geschiedenis hondenverzekering

Pas in 1924 werd in Zweden de eerste huisdierenverzekering afgesloten voor een hond. Engeland volgde in 1947 met een verzekering voor alle huisdieren.
Wellicht kent u de hond Lassie die de hoofdrol speelde in de populaire tv-serie “Lassie” en in 11 Amerikaanse films in de jaren tussen 1943 en 2005. Alhoewel de rol van deze hond door verschillende Schotse collies werd vertolkt, waren ze uiteraard van onschatbare waarde. Lassie is dan ook de eerste hond en daarmee het eerste huisdier dat werd verzekerd in Amerika.

De American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASCPA) was de eerste organisatie die in 1997 in Amerika de huisdierenverzekering aanbood. Deze respectabele organisatie werd in 1886 opgericht in New York door Henry Bergh. ASCPA is in Amerika de grootste organisatie op het vlak van bescherming en welzijn van dieren en telt in Noord Amerika ruim 1 miljoen trouwe aanhangers. Wereldwijd krijgt ASCPA bekendheid door de filmpjes over dierenleed die ook op onze Nederlandse televisie te zien zijn. Het monopoly op de huisdierenverzekering van ASPCA duurde niet lang, want vele organisaties volgden hun voorbeeld al snel.

Nederland

In Nederland werd de eerste huisdierenverzekering gelanceerd aan het einde van de vorige eeuw. Grote verzekeringsmaatschappijen als de SNS en de OHRA lanceerden rond 1998 als eersten in Nederland de huisdierenverzekering. In eerste instantie waren deze alleen toegespitst op honden en katten en lagen de kosten relatief hoog.

De hondenverzekering is in het laatste decennium uitgegroeid tot een begrip. In Zweden is 70% van het aantal huisdieren verzekerd. Nederland volgt op de zesde plaats met 5%. Nederland heeft 2,9 miljoen katten en 1,5 miljoen honden, waarvan er dus ruim 200.00 zijn verzekerd. Proteq dier is de marktleider met 115.000 verzekerde dieren. De afgesloten verzekering hebben voor 70% betrekking op honden en 30% op katten. Er zijn overigens ook verzekeraars waarbij u uw konijn op papegaai kunt verzekeren.